HROBSKÝ POHÁR 2024

22. - 23. 6. 2024

Místo konání soutěže / Place of the competition: Tělocvična ZŠ Hrob, Komenského 218, Hrob 417 04

Termíny / Date:

Rozpis / Schedule Seznam všech přihlášených
závodníků podle oddílů
List of all registered
competitors by clubs

Závodníci kategorií U8 až U21 se přihlašují na portálu Českého svazu juda pro účely Národní sportovní agentury. Zároveň Vás žádáme o přihlášení na našem portálu (https://zavody.judo-teplice.eu). Přihlášení závodníci budou mít připravený startovní lístek. Nepřihlášení závodníci uhradí zvýšené startovné ve výši 400 Kč.